Novi član UNESCO-ve liste iz Hrvatske

viški arhipelag
Grad Vis smjestio se u uvali Svetog Jurja na otoku Visu, a na blagdan ovog svetca slavi rođendan. U IV. st. pr. Kr. sirakuški Grci osnovali su Polis Issa. Godina 397 pr. Kr. uzima se kao mogući rođendan antičkog Visa. Jedan je od najstarijih gradova u Hrvatskoj i na istočnoj obali Jadrana. Danas Vis slavi 2417. rođendan.
Gradu i otoku najljepši rođendanski poklon ove godine je prije nekoliko dana pristiglo prizanje UNESCO-a.

viški arhipelag

Viški arhipelag uvršten je na prestižnu UNESCO-ovu listu geoparkova od globalnog značaja.

Područje Viškog arhipelaga sastoji se od otoka Visa i okolnih otočića BiševaSvetog AndrijeBrusnikaJabuke i Palagruže.

geoprak viški arhipelag

Sedam područja arhipelaga su u različitim kategorijama zaštićena Zakonom o zaštiti prirode: Brusnik i Jabuka, Modra špilja, Medvidina špilja, otok Ravnik i njegova špilja, te uvala Stiniva.

Na Visu postoje najstarijie i najmlađie formacije stijena, a dijelovi arhipelaga su od vulkanskih stijena koje su jedinstvene su na Jadranu. S pomorske strane gledano ovo je područje zanimljivo još od davne povijesti. Kada se plovilo uz male vulkanske otoke Jabuku i Brusnik igla kompasa odstupala je od sjevera i predstavljala nesigurnost na moru. Unutrašnjosti

geoprak viški arhipelag

Dio arhipelaga Visa je od vodonepropusnih vulkanskih stijena. Otok je uvijek imao vode koja izvire duž komiške uvale na spoju vulkanskih stijena i vapnenaca. Voda je davala izvor životu oduvijek, pa su već stari Grci odabrali Vis za osnivanje prve grčke kolonije na Jadranu. 

Geopark Viški arhipelag sada je i član UNESCO-ve Svjetske mreže geoparkova!

Početak je to jedne nove, lijepe priče za otok. Dosad je ovaj status u Hrvatskoj imao samo park prirode – Papuk.

geoprak viški arhipelag

UNESCO-va Svjetska mreža geoparkova je mreža koju čine područja geološke i geomorfološke baštine od međunarodnog značenja. Inicijativu za uvrštavanje viškog arhipelaga na ovu listu  pokrenuo je Hrvatski geološki institut u suradnji s gradovima Visom i Komižom.
Ova titula za  geopark ‘viški arhipelag’ značit će puno u podizanju svijesti o važnosti zaštite geološke i geomorfološke baštine, ali i koristiti razvoju geoturizma.

Travel Advisor – Europa

Pretplatite se na naš YouTube kanal.

Zidine, more, Marco Polo, Moreška i klašuni

mljet_travel-advisor.eu

Ston – povijest ispisana u soli i kamenu