Novi član UNESCO-ve liste iz Hrvatske

Grad Vis smjestio se u uvali Svetog Jurja na otoku Visu, a na blagdan ovog svetca slavi rođendan. U IV. st. pr. Kr. sirakuški Grci osnovali su Polis Issa. Godina 397 pr. Kr. uzima se kao mogući rođendan antičkog Visa. Jedan je od najstarijih gradova u Hrvatskoj i na istočnoj obali Jadrana. Danas Vis slavi … Nastavi čitati Novi član UNESCO-ve liste iz Hrvatske